שלילת פיצויי פיטורים

העובדות: התובע הועסק על ידי הנתבעת במשך כשנתיים, ופוטר על אתר במהלך שהותו בחופשת מחלה. הנתבעת טוענת שהתובע הפר משמעת באופן חמור בהיעדרויותיו החוזרות ונשנות מעבודה, ולכן אינו זכאי להודעה מוקדמת ויש לשלול ממנו את פיצויי הפיטורים.
בית הדין האזורי קיבל את התביעה לפיצויי פיטורים. בית הדין בחן את ההעדרויות הנטענות, ומצא שבמקרה הראשון ‘נענש’ התובע בשלילת אפשרות לעבוד מספר ימים, המקרה השני ארע בשל בעיה רפואית והמקרה השלישי ארע עקב תאונת עבודה.

מסקנתו של בית הדין שההיעדרויות היו תוצאה של צירוף מקרים, ולא ‘מעשה מכוון זדוני נגד המעביד’. גם אם יש בהיעדרויות הפרת משמעת, לימוד נהיגה אין הן מגיעות עד כדי הפרת משמעת חמורה, בגינה ניתן לשלול תמורת הודעה מוקדמת לפיטורים ופיצויי פיטורים.