שלילת פיצויי פיטורים

העובדות: התובע הועסק על ידי הנתבעת במשך כשנתיים, ופוטר על אתר במהלך שהותו בחופשת מחלה. הנתבעת טוענת שהתובע הפר משמעת באופן חמור בהיעדרויותיו החוזרות ונשנות מעבודה, ולכן אינו זכאי להודעה מוקדמת ויש לשלול ממנו את פיצויי הפיטורים.
בית הדין האזורי קיבל את התביעה לפיצויי פיטורים. בית הדין בחן את ההעדרויות הנטענות, ומצא שבמקרה הראשון ‘נענש’ התובע בשלילת אפשרות לעבוד מספר ימים, המקרה השני ארע בשל בעיה רפואית והמקרה השלישי ארע עקב תאונת עבודה.

להמשיך לקרוא

פיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין

העובדות: המערער (להלן: העובד) הועסק תחילה במשרד התקשורת, ועם הקמת המשיבה, בזק, עבר לעבוד בשירותה, בתפקיד מנהל מדור ייעול. הוא הועבר בהסכמתו, למסגרת ארגונית אחרת. פרק זמן ארוך לא הומצאה לו עבודה, ונעשו ניסיונות, בשיתוף נציגות העובדים, למצוא לו תפקיד אחר. העובד סווג כעובד בלתי משובץ, ביטוח רכב ועבודתו הופסקה, תוך הוצאתו לפנסיה. וועד העובדים וההסתדרות תבעו לבטל את פיטוריו, בטענה שאלה נעשו שלא כדין, ומשסירבה בזק, הוכרז סכסוך עבודה, שלא מומש. ההסתדרות אף מיאנה מלהופיע בבית הדין האזורי, חרף בקשתו של העובד בעת בירור תביעתו.
בית הדין האזורי קבע שהפיטורים היו שלא כדין, מאחר ולא תאמו את הוראות ההסכם הקיבוצי.

להמשיך לקרוא

שביתה בנמלים – צו מניעה וחיובי הממשלה

רשות הנמלים, התאחדות התעשיינים, לשכות המסחר נ’ ההסתדרות הכללית, מספנות ישראל כמשיבה פורמלית. היועץ המשפטי לממשלה התייצב לדיון
העובדות: עובדי הנמלים החלו בשביתה משנודע להם על פריקת אניה במספנות ישראל. מספנות ישראל קיבלה מהממשלה ‘היתר למתן שירותי פריקה טעינה ואחסנה’. לטענת ההסתדרות – ניתן ההיתר במסגרת צעדי המדינה להתגונן נגד שביתה קודמת בנמלים. הובטח להסתדרות, שההיתר לא ימומש כל עוד מתנהל משא ומתן בין הממשלה וההסתדרות בדבר ביצוע שינויים מבניים בהסתדרות. מספנות ישראל טוענות כי זכותה לפעול בהתאם להיתר, לו המתינה שמונה שנים, וחשיבות רבה בפתיחת הענף לתחרות.

להמשיך לקרוא

מניעת פיטורים בצו זמני

העובדות: המבקש, עובד ותיק ובכיר, קיבל הודעה מהמשיבה על פיטוריו, ופנה לבית הדין בבקשה למנעם, או חלופית לניידו למשרה אחרת. לטענתו – פוטר בחוסר תום לב וללא שימוע, ומשנערך לו השימוע לא נמסרה לו הסיבה לפיטוריו. עוד הוא טוען, שפיטוריו, במועד שפוטר, גרמו לו נזקים כבדים, לאור השינויים בזכויות הפנסיה, ולו היה מפוטר חודשיים קודם לכן היו חלים עליו הסדרי הפנסיה הקודמים.

להמשיך לקרוא

שכר שווה לעובדת ולעובד

העובדות: התובעת הועסקה משך שנים על ידי הנתבעת בכמה מחנויותיה. משהתברר לה, לטענתה, ששכרה נופל משמעותית מזה של עובדים-גברים, תבעה כי שכרה יועלה. לגרסתה, זכתה, בגלל פנייתה ליחס עוין, כך שהתפטרה מעבודתה. עורכי דין גרסת הנתבעת היא שהשכר נקבע בהתאם לכישוריו של כל עובד, בחוזה אישי, וכי מושא ההשוואה של התובעת הם עובדים העובדים בעבודה אחרת, ואינה עבודה שוות ערך לזו בה עבדה התובעת.

להמשיך לקרוא

ההתיישנות בחוק למניעת הטרדה מינית

העובדות: התובעת (להלן: העובדת) הגישה תביעה נגד מי שהיה בשעתו הממונה עליה במקום העבודה (כאן מוזכר כ’אלמוני’). בכותרת חוקים התביעה נאמר שמדובר בתביעה לפי סעיף 6 לחוק למניעת הטרדה מינית (להלן: החוק). בכתב התביעה, שהוגש באוקטובר 2001, מפורטים אירועים שהתרחשו, לגרסת העובדת בשנים 1994 ועד 1999. סעיף 6 לחוק קובע תקופת התיישנות של 3 שנים ‘מיום שנוצרה עילת התביעה’. הנתבע לא טען בכתב הגנתו טענת התיישנות. לימים, משהתחלף בא כוחו של הנתבע, ביקש לתקן את כתב הגנתו, ולהעלות בו טענת התיישנות וכמו כן להוסיף עילות תביעה נוספות. עוד טען הנתבע, שההתיישנות בסעיף 6 לחוק היא התיישנות מהותית ולא דיונית.

להמשיך לקרוא

פיצוי על שימוע שלא כדין

העובדות: התובעת הועסקה ע’י הנתבעת בתפקיד של מזכירת עמותת ‘הפועל’ בפתח תקווה ופוטרה; לטענתה – משיקולים פוליטיים ואישיים ולטענת הנתבעת לרגל פיטורי צמצום. התובעת טענה שלא ידעה שפוטרה, וכי לא הוזמנה לשימוע. הנתבעת טוענת שנשלח לתובעת מכתב פיטורים, וכי הייתה רשאית להתייצב בפני ועדת ערר, שדינה כועדת שימוע, ואכן מזכיר מועצת הפועלים טען בפני הוועדה בשמה.

להמשיך לקרוא

עובד שהועסק כעובד עצמאי

העובדות: התובע שהועסק על ידי הנתבעת כ-11 שנים כשכיר, ביקש, והנתבעת נענתה לו, להמשיך ולהיות מועסק כ’עובד עצמאי’. עם שינוי המעמד של התובע, שולמו לו פיצויי פיטורים עבור תקופת עבודתו עד לשינוי המעמד. התמורה מצברים אותה יקבל התובע כ’עצמאי’ חושבה, שעה שנחתם בין הצדדים חוזה העסקה כ’עצמאי’, הייתה שכרו לשעה של התובע כ’עובד’ בתוספת של 40% המגלמים את עלויות המעביד בגין תנאים סוציאליים. משנותקו היחסים, תבע התובע זכויות כ’עובד’ בגין כל תקופת ההעסקה, על בסיס הכנסתו הכוללת כ’עצמאי’. הנתבעת טענה שבמידה ויקבע שהיחסים היו יחסי עובד-מעביד כל התקופה, יש לנכות מהמגיע לתובע את אשר קיבל בהנחה שהיחסים לא היו יחסי עובד-מעביד.

להמשיך לקרוא