החזרי מס

החזרי מסכחלק ממגוון שירותים הפיננסים מציעות חברת רואי חשבון רבות בדיקת החזרי מס לשכירים.
ישנן מספר סיבות אשר חלקן יפורטו כאן, המוכרות בחוק המאפשרות בגינן החזר מס למשלם המס, חלק גדול מציבור משלמי המס אינו מודע לאותם החזרים המגיעים לו מכוח החוק ולעיתים מגיעים לאלפי שקלים.
הגדל.
האם ידעת שניתן לקבל החזרי מס בגין עבודה חלקית בשנת כספים מסויימת, הפסדים בשוק ההון, שהות ממושכת בחו”ל, לימודים אקדמאים או הארכת חופשת לידה הינך זכאי להחזר מס?
ישנן סיבות נוספות כגון: מגורים באיזור עדיפות, נכות או בעיה רפואית משמעותית, פדיון קופ”ג טרם הזמן, או אפילו תרומה לעמותה מוכרת מעל לסכום מסויים.
רואי חשבון מיומנים יבצעו עבורך את בדיקת הזכאות אך טרם ביצוע הבדיקה עליך להמציא את המסמכים הבאים:
טפסי 106 מכלל מקומות העבודה בהן עבדת כולל טפסי בת הזוג במידה ויש.
אישור הפקדות לקרן השתלמות\ביטוח מנהלים ( מחוץ לתלוש המשכורת ).
ייפוי כוח המאפשר לחברת רואי חשבון לייצג אותך בתהליך הבדיקה.
חברת רואי חשבון תגיש עבורך את הדרישה להחזר מס הכנסה בצורה מודוקדקת ומקצועית על מנת למקסם את גודל ההחזר מרשויות המס.
הבדיקה נעשית מול מסדי הנתונים של רשויות המס באופן ישיר ומאובטח.
כדאי שרואי החשבון יהו בעלי ניסיון רב בהתנהלות מול רשויות המס. התהליך יבוצע במהירות וביעילות תוך שמירה על אינטרס הלקוח.
תהליך היצוג יחל מרגע חתימה על מסמך יפוי הכוח שתעניק לנו ועד לביצוע הסדרים מול פקיד השומה.