שביתה בנמלים – צו מניעה וחיובי הממשלה

רשות הנמלים, התאחדות התעשיינים, לשכות המסחר נ’ ההסתדרות הכללית, מספנות ישראל כמשיבה פורמלית. היועץ המשפטי לממשלה התייצב לדיון
העובדות: עובדי הנמלים החלו בשביתה משנודע להם על פריקת אניה במספנות ישראל. מספנות ישראל קיבלה מהממשלה ‘היתר למתן שירותי פריקה טעינה ואחסנה’. לטענת ההסתדרות – ניתן ההיתר במסגרת צעדי המדינה להתגונן נגד שביתה קודמת בנמלים. הובטח להסתדרות, שההיתר לא ימומש כל עוד מתנהל משא ומתן בין הממשלה וההסתדרות בדבר ביצוע שינויים מבניים בהסתדרות. מספנות ישראל טוענות כי זכותה לפעול בהתאם להיתר, לו המתינה שמונה שנים, וחשיבות רבה בפתיחת הענף לתחרות.

בית הדין הארצי קבע שלא היה מקום לשביתה לאור הנזק הכבד הנגרם למשק כתוצאה ממנה, והוציא, פה אחד, צו האוסר על ההסתדרות להשבית את פסיכולוג הנמלים. יחד עם זאת, חייב בית הדין, בהחלטת רוב, את הממשלה להקפיא את הליכי החקיקה של הצעת חוק רשות הנמלים והרכבות, שעברה בכנסת בקריאה ראשונה, וכן הורה לרשות הנמלים שלא ליתן רשות לאוניות להיכנס לרציף של מספנות ישראל, וכל זאת עד יום 2.12.2003.