בדיקת IP של אתר

כל אתר “יושב” על שרת מסויים. בעזרת כלי זה ניתן לגלות אם אתרים שונים, נמצאים על אותו שרת על ידי כתובת ה IP שלהם.

בדיקה פשוטה זו תמנע ממכם עוגמת נפש בעת החלפת קישורים עם אתרים שונים.