דוד חיים במכולת

במכולת החביבה באים הילדים לבלות עם דוד חיים. השיר מציג את דוד חיים, מיהו ומה  המהות בכלל. כל הילדים שמחים ולאט לאט נפתחת המכולת לצלילי השיר בהם בעצם מציג דוד חיים את עצמו.